Redakcja

Rada Redakcyjna

Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski), Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski), Wiesław Drobek (Politechnika Opolska), Krzysztof Frysztacki (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski), Dan Gawrecki (Uniwersytet Opolski), ks. Andrzej Hanich (Instytut Śląski), Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zdeněk Jirásek (Slezská Univerzita v Opavě), Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski), Michał Lis (Instytut Śląski), Krzysztof Malik (Politechnika Opolska), Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski), Eduard Mühle (Universität Münster), Stanisław S. Nicieja (Uniwersytet Opolski), Robert Rauziński (Instytut Śląski), Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu), Stanisław Senft – przewodniczący (Politechnika Opolska), Stanisława Sochacka (Instytut Śląski), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kazimierz Szczygielski (Instytut Śląski), Maria W. Wanatowicz (Uniwersytet Śląski), Klaus Ziemer (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Rudolf Žáček (Slezská Univerzita v Opavě)

Komitet Redakcyjny
Krzysztof Kleszcz, Bartosz Kuświk, Bernard Linek (redaktor naczelny), Brygida Solga, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Katarzyna Widera, Piotr Pałys (sekretarz redakcji), Bogusław Wyderka

Lista recenzentów
(R. 2013, t. 72-73)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski), Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

(R. 2014, t. 74-75)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg)

(R. 2015, t. 76-77)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

Redaktorzy tematyczni: Piotr Madajczyk (nauki polityczne), Stanisław Senft (historia), Bogusław Wyderka (językoznawstwo).

(R. 2016, t. 78-79)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2017, t. 80-81)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Marian Mitręga (Uniwersytet Śląski), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Zdzisław Pisz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2018, t. 82-83)
Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Bogusław Tracz (IPN Katowice)

(R. 2019, t. 84-85)

Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Opolski), Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg), Bogusław Tracz (IPN Katowice)

Redaktorzy tematyczni: Brygida Solga (nauki społeczne), Piotr Pałys (nauki humanistyczne)

Redaktor językowy: Agata Haas

Pobierz: formularz recenzyjny

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakt z redakcją

Adres pocztowy:
Redakcja „Studiów Śląskich”
Państwowy Instytut Naukowy
Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45-082 Opole

Adres elektroniczny:
sekretariat@instytutslaski.com
b.linek@instytutslaski.com