Redakcja

Rada Redakcyjna
Marek Czapliński, Kazimierz Dola, Wiesław Drobek, Krzysztof Frysztacki, Stanisław Gajda, Andrzej Hanich, Dan Gawrecki, Krystian Heffner, Zdeněk Jirásek, Ryszard Kaczmarek, Michał Lis, Krzysztof Malik, Marek Masnyk, Eduard Mühle, Stanisław S. Nicieja, Robert Rauziński, Andrzej Sakson, Stanisław Senft (przewodniczący), Stanisława Sochacka, Grzegorz Strauchold, Kazimierz Szczygielski, Maria W. Wanatowicz, Klaus Ziemer, Rudolf Žaček.

Komitet Redakcyjny
Krzysztof Kleszcz, Bartosz Kuświk, Bernard Linek (redaktor naczelny), Brygida Solga, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Katarzyna Widera, Piotr Pałys (sekretarz redakcji), Bogusław Wyderka.

Lista recenzentów
(R. 2013, t. 72-73)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski), Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

(R. 2014, t. 74-75)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg)

(R. 2015, t. 76-77)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

Redaktorzy tematyczni: Piotr Madajczyk (nauki polityczne), Stanisław Senft (historia), Bogusław Wyderka (językoznawstwo).

(R. 2016, t. 78-79)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2017, t. 80-81)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Marian Mitręga (Uniwersytet Śląski), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Zdzisław Pisz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

(R. 2018, t. 82-83)
Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Bogusław Tracz (IPN Katowice)

Redaktorzy tematyczni: Brygida Solga (nauki społeczne), Piotr Pałys (nauki humanistyczne)

Redaktor językowy: Agata Haas

Pobierz: formularz recenzyjny

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakt z redakcją

Adres pocztowy:
Redakcja „Studiów Śląskich”
Państwowy Instytut Naukowy
Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45-082 Opole

Adres elektroniczny:
sekretariat@instytutslaski.com
b.linek@instytutslaski.com