Studia Śląskie tom 1

Studia Śląskie tom 1

Przeczytaj

Spis treści

  • Seweryn Wysłouch, Po pięciu latach

I. Artykuły

  • Władysław Dziewulski, Miasto lokacyjne w Opolu w XIII—XV wieku.
  • Kazimierz Orzechowski, Z problematyki władania ziemią w schyłkowym okresie feudalizmu
  • Alfred Konieczny, Ograniczenia swobody w zawieraniu małżeństw wśród chłopów na Górnym Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku
  • Karol Jonca, Imigracja robotników polskich na Śląsk w końcu XIX i w początkach XX wieku
  • Edmund Klein, „Minderheitspolitische Lageberichte“ jako źródło do historii Polaków na Śląsku Opolskim w latach 1936—1945
  • Franciszek Połomski, Zamierzenia likwidacji działaczy polskich na Opolszczyźnie w latach 1939—1944

II. Miscellanea i materiały

  • Leszek Winowski, Polityka kościelna Fryderyka II na Śląsku (Uwagi na tle pracy F. Hanusa, Church and State in Silesia under Frederick II, Washington 1944, s. VIII + 432)
  • Franciszek Połomski, Ze wspomnień starego „Westfaloka“ A. Podeszwy
  • Alfred Konieczny, Kilka uwag o życiu i działalności ks. Jana Melza, bojownika o polskość Śląska Opolskiego
Autorzy

Dziewulski Władysław, Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Orzechowski Kazimierz, Połomski Franciszek, Winowski Leszek, Wysłouch Seweryn

Miejsce wydania

Opole

Rok wydania

1958

Redakcja

Seweryn Wysłouch

Liczba stron

280