Studia Śląskie tom 71

Studia Śląskie tom 71

Ten tom udostępniamy online za darmo poniżej. Jeżeli jednak potrzebujesz wybranego artykułu w formie PDF, który da się zapisać na dysku, rozważ jego zakup u naszego partnera:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Przeczytaj

Spis treści:

Studia

 • Aleksander Kwiatek, O antynomii wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
 • Adam Dziuba, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
 • Piotr Pałys, Dyplomacja jugosłowiańska wobec polsko-czechosłowackich kontrowersji granicznych z lat 1945–1947.
 • Barbara Techmańska, Młodzi zbuntowani – młodzież Zagłębia Miedziowego przeciwko realiom stanu wojennego.

Miscellanea i materiały

 • Michał Jakubik, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1934–1939 w świetle „Polski Zbrojnej” i „Gazety Polskiej”.
 • Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Śląsk Opolski w polskiej literaturze pięknej okresu międzywojennego – przyczynek do pamięci kulturowej nowych (powojennych) mieszkańców regionu.
 • ks. Andrzej Hanich, Losy ludności na Śląsku Opolskim w czasie działań wojennych i po wejściu Armii Czerwonej w 1945 roku.
 • Zbigniew Bereszyński, Śląsk Opolski i przełom polityczny lat 1970–1971.

Przeglądy

 • Brygida Solga, Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym – założenia, cele i wstępne ustalenia projektu habilitacyjnego.
 • Jakub Balawajder, Kilka uwag o książce Mariusza Patelskiego poświęconej niezależnemu ruchowi studenckiemu w Opolu.
 • Ewa Golec, Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” t. 61: 2002–t. 70: 2011.

Odeszli od nas

 • Monika Choroś, Profesor doktor habilitowany Ernst Eichler (1930–2012)
Autorzy

Balawajder Jakub, Bereszyński Zbigniew, Dawidejt-Jastrzębska Ewa, Dziuba Adam, Golec Ewa, Hanich Andrzej, Jakubik Michał, Jarczak Łucja, Kwiatek Aleksander, Monika Choroś, Pałys Piotr, Solga Brygida, Techmańska Barbara

Miejsce wydania

Opole

Rok wydania

2012

Redakcja

Stanisław Senft

Liczba stron

323