Studia Śląskie tom 73

Studia Śląskie tom 73

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Przeczytaj fragmenty

Spis treści

I Studia

 • Wojciech Szwed, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r.
 • Piotr Pałys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec wobec kwestii łużyckiej w latach 1945–1948
 • Ilona Copik, Gliwice i genius loci – fenomen miasta w literaturze

II Miscellanea i materiały

 • Bartłomiej Stawiarski, Akt erekcyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie 2 X 1927 r.
 • Zbigniew Bereszyński, Marzec ’68 na Śląsku Opolskim – w cieniu studenckiego protestu
 • Marcin Sroka, Współpraca zagraniczna Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
 • Danuta Król, Dawna granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców gmin powiatu oleskiego i kłobuckiego

III Przeglądy

 • Michał Praski (rec.), Rodzina na Śląsku 1939 – 1945. Dezintegracja. Migracje. Codzienność, pod redakcją Adriany Dawid i Antoniego Maziarza, Opole-Warszawa 2012
 • Stanisława Sochacka (rec.), Ernst Eichler und Christian Zschieschang, Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße [Nazwy miejscowe Dolnych Łużyc na wschód od Nysy], Stuttgart-Leipzig 2011, 256 s. + 3 mapy
 • Łucja Jarczak (rec.), Monika Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011, 155 s. + płyta CD

In memoriam

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wojciech Wrzesiński (1934 – 2013)
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Damian Jerzy Tomczyk (1942 – 2013)
Autorzy

Bereszyński Zbigniew, Copik Ilona, Jarczak Łucja, Król Danuta, Pałys Piotr, Praski Michał, Sochacka Stanisława, Sroka Marcin, Stawiarski Bartłomiej, Szwed Wojciech

Miejsce wydania

Opole

Rok wydania

2013

Redakcja

Bernard Linek

Liczba stron

203