Studia śląskie 81 okładka

Studia Śląskie tom 81

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Przejdź do opcji zakupu

Spis treści

Od redakcji

Studia

Marcin Klemenski, Fundacje klasztorów augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu

Marcin Musiał, Chronica de origine et constitutione Provinciae Bohemiae o. Bernarda Sanninga (16768 rok) jako środek kształtowania nowożytnej tożsamości czeskich reformatorów

Jerzy Gorzelik, Drewniany kościół na Górnym Śląsku jako miejsce pamięci (do 1945 roku)

Sebastian Rosenbaum, „Defilada niemieckich katolików”. Walne zgromadzenia Verband deutscher Katholiken in Polen w województwie śląskim 1925-1938

***

Adriana Dawid, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 2)

Zbigniew Bereszyński, Pod znakiem dynamicznego rozwoju. Strategia gospodarcza PZPR po Grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Część 2. Załamanie strategii gospodarczej PZPR i Czerwiec ’76 w województwie opolskim

Miscellanea i materiały

Agata Haas, Poseł krotochwilny Mac Lac… jako XVII-wieczna śląska komedia rybałtowska

Tomasz Gacek, Perski książę na Śląsku w 1923 roku? Wyniki wstępnych badań

Edmund Pjech, Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego w czasach republiki weimarskiej

Bartłomiej Stawiarski, Akt fundacyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie z 17 maja 1928 roku

Kinga Woźniakowska, Sanatorium przeciwgruźlicze Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Sokołowsku w latach 1946-1950

Przeglądy

Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek, O powstającym leksykonie dziedzictwa kulinarnego Śląska

Justyna Rokitowska, XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”

In memoriam

Prof. dr hab. Jan Rajman (1935-2017) (Michał Lis, Robert Rauziński)

Prof. de hab. Mečislav Borák (1945-2017) (Piotr Pałys)

Roman Wawrzynek (1938-2017) (Leokadia Drożdż)

Autorzy

Adriana Dawid, Agata Haas, Bartłomiej Stawiarski, Dorota Świtała-Trybek, Edmund Pjech, Jerzy Gorzelik, Justyna Rokitowska, Kinga Woźniakowska, Leokadia Drożdż, Lidia Przymuszała, Marcin Klemenski, Marcin Musiał, Michał Lis, Piotr Pałys, Robert Rauziński, Sebastian Rosenbaum, Tomasz Gacek, Zbigniew Bereszyński

Miejsce wydania

Opole

Rok wydania

2017

Streszczenie

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja

Bernard Linek

Liczba stron

245